Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Chcę zablokować dostęp do mojego modułu obsługi wywołania zwrotnego oprócz GrabzIt, czy jest to możliwe?

Tak, chociaż niepraktyczne jest umieszczanie na białej liście naszych połączeń zwrotnych według adresu IP. Wszystkie nasze połączenia zwrotne mają nagłówek agenta użytkownika GrabzIt dlatego możesz użyć .htaccess lub innej metody do blokowania wszystkich żądań HTTP do twojego programu obsługi, oprócz tych z GrabzIt agent użytkownika.

Oto przykład htaccess:

SetEnvIf User-Agent .*GrabzIt* grabzit

Order deny,allow
Deny from all
Allow from env=grabzit

Oddzwonienie jest jedyną bezpośrednią komunikacją między naszymi serwerami przechwytywania a Twoją aplikacją. Wszelka inna komunikacja powinna odbywać się za pośrednictwem naszych serwerów sieciowych.