Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu
Społeczność online GrabzIt

DocX - Dodatkowa przestrzeń na dole dolnego rzędu tabel

Zadaj pytania, jak przechwytywać lub konwertować strony internetowe lub HTML into obrazy, dokumenty CSV, PDF lub DOCX, a także informacje na temat konwertowania filmów into animowane pliki GIF za pomocą naszego interfejsu API.

Konsekwentnie uzyskujemy dodatkowe miejsce na dole dolnego rzędu tabel podczas konwersji HTML na DocX. Czy ktoś ma doświadczenie co może być tego przyczyną?

Pytanie zadane przez anonima w dniu 5 września 2022 r

Prawdopodobnie coś w kodzie HTML. To nie ma tego:

<table>
<tr>
<th>Company</th>
<th>Contact</th>
<th>Country</th>
</tr>
<tr>
<td>Alfreds Futterkiste</td>
<td>Maria Anders</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro comercial Moctezuma</td>
<td>Francisco Chang</td>
<td>Mexico</td>
</tr>
</table><p>By pressing the button below this HTML will be converted into a Word document.</p><p>Another paragraph</p>

 

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 5 września 2022 r

Oto przykład kodu, w którym otrzymujemy dodatkowy wiersz w wierszu tabeli z obramowaniem 

 

<div data-block="Eksport.WBPrintUkład" class="OSBlockWidget" id="$b3"> SPECYFIKACJA TECHNICZNA:intUkład" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-$b1"> intUkład" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-$b1"> SPECYFIKACJA TECHNICZNA | PODSTAWOWE I KOMPLEKSOWE | TS255 Produkty związane z energią | Klimatyzatory | 255 Ekoprojekt i obowiązujące normy Do urządzenia należy dołączyć instrukcję montażu i informacje dla użytkownika w printed (na opakowaniu i/lub w dokumentacji dołączonej do produktu) oraz w formacie elektronicznym, które obejmują: Pełna instrukcja instalacji, w tym: Instrukcje określające, że sprzęt powinien być instalowany przez w pełni przeszkolonych monterów Wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy podjąć podczas montażu lub instalacji sprzętu Instrukcje określające, w jaki sposób należy prawidłowo wyregulować ustawienia sterowania sprzętem po instalacji Informacje o tym, do kogo instalator może się zwrócić w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji Instrukcja obsługi dla personelu serwisowego Informacje o użytkowniku, w tym: Referencje dla kompetentnych instalatorów i personelu serwisowego Zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania i maintwydajność sprzętu Porady dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy mogą zminimalizować wpływ sprzętu na środowisko, w szczególności informacje dotyczące użytkowania w celu zminimalizowania zużycia energii W stosownych przypadkach informacja o tym, jakie powinny być wyniki diagnostyki interpreted and how they can be improved</li><li><span style="color:black;">Information about which spare parts can be replaced</span></li><li><span style="color:black;">Recommendations on appropriate disposal at the product’s end-of-life</span></li></ol></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-conVerification3" style="margin-top: 10px;"><div data-container="" style="color: rgb(245, 130, 69); font-style: italic; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(196, 89, 17);">Proposed verification:</span></div><div data-container="" class="table-row cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-conVerification4" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-$b5"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-b5-InnerContainer"><p><span style="color:black;">Tenderers must provide the product Declaration of Conformity confirming that these requirements are met.</span></p></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conContainer" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conSpace6" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b6"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b6-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conWarnings" style="color: rgb(192, 0, 0);"><span data-expression="">Warning: </span><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b7"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b7-InnerContainer"><p>555555</p></div></div></div><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b8"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b8-InnerContainer"><p>6666666</p></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conSpace5" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b9"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b9-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conSpace4" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b11"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b11-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conMoreInformationLink" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" style="color: rgb(62, 88, 114); font-style: italic;">More information:</div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conMoreInformation2" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b12"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b12-InnerContainer"><p>More information tab</p></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><script style="display: flex; height: 0px; width: 100%;"></script></div></div></div></div>

Odpowiedź anonimowa z dnia 5 września 2022 r

Będziesz musiał podać prosty przykład. Ani pół strony HTML.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 5 września 2022 r

Wygląda na to, że posiadanie „ „po odwróceniu stołu into dodatkową spację w ostatnim wierszu tabeli

Odpowiedź anonimowa z dnia 5 września 2022 r

To miałoby sens.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 6 września 2022 r

O co chodzi z pojawiające się w tabeli lub bezpośrednio po niej w kodzie HTML wskazuje, że konwersja spowoduje dodanie nowej linii na dole ostatniego wiersza tabeli. Używamy rozmieścić element pionowy, ponieważ konwersja według projektu dla dokumentu docx ignoruje szczegóły marginesów i dopełnienia w elementach div?

 

 

Odpowiedź anonimowa z dnia 6 września 2022 r

BR spowoduje dodanie nowej linii. Więc utworzy nowy akapit, a następnie doda linię.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 6 września 2022 r

Podobnie myślę, że jeśli po prostu użyję a bez znaczników akapitu po wtedy być może nie zobaczymy dodanej nowej linii into ostatni wiersz tej tabeli?

Odpowiedź anonimowa z dnia 6 września 2022 r

To powinno dodać linię do istniejącego akapitu. Wątpię jednak, żeby odstępy były aż tak duże.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 6 września 2022 r

W dalszej diagnostyce można wykazać, że akapity lub formatowanie w tabeli powodują dodanie dodatkowych spacji na dole tabel

np. jeśli przekonwertujesz ten HTML na DocX, nie będzie już dodatkowego miejsca

 Przykładowy nagłówek
Kandydaci muszą przedstawić dowody potwierdzające, że personel bezpośrednio odpowiedzialny za instalację i wszelkie prace pomocnicze posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i przeszkolenie w odniesieniu do każdego z tych aspektów. Może to mieć formę wykazu odpowiednich umów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, referencji, życiorysów, zapisów o szkoleniach i/lub innych dowodów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie.


 

ale ten generuje dodatkową przestrzeńPrzykładowy nagłówek
Kandydaci muszą przedstawić dowody potwierdzające, że personel bezpośrednio odpowiedzialny za instalację i wszelkie prace pomocnicze posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i przeszkolenie w odniesieniu do każdego z tych aspektów.


Może to mieć formę wykazu odpowiednich umów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, referencji, życiorysów, zapisów o szkoleniach i/lub innych dowodów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie.


 

Odpowiedź anonimowa z dnia 12 września 2022 r

Również jeśli za tabelą znajduje się jakiś tekst zawierający więcej niż jeden akapit, wówczas tabela doda linię na dole tabeli

 Przykładowy nagłówek
Kandydaci muszą przedstawić dowody potwierdzające, że personel bezpośrednio odpowiedzialny za instalację i wszelkie prace pomocnicze posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i przeszkolenie w odniesieniu do każdego z tych aspektów.
Produkty, które są włączone


Dodatkowy wiersz do testu

  

Odpowiedź anonimowa z dnia 13 września 2022 r

patrząc na wynikowy DocX, wygląda na to, że ostatnia komórka ostatniego wiersza tabeli otrzymuje „po” w akapicie większym niż 0  

Odpowiedź anonimowa z dnia 13 września 2022 r

Jeśli nie chcesz mieć spacji, po prostu dodaj margines-dolny:0 do ostatniego znacznika p.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 13 września 2022 r

czy robię coś źle? nadal widzę dodatkową przestrzeń na dole dolnego wiersza tabeli, postępując zgodnie z Twoimi wskazówkami, aby dodać styl.

 Przykładowy nagłówek
Kandydaci muszą przedstawić dowody potwierdzające, że personel bezpośrednio odpowiedzialny za instalację i wszelkie prace pomocnicze posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i przeszkolenie w odniesieniu do każdego z tych aspektów.
Produkty, które są włączone


Dodatkowy wiersz do testu

Odpowiedź anonimowa z dnia 13 września 2022 r

Czy nie powinien to być akapit w komórce, w której chcesz ustawić styl?

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 13 września 2022 r