Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu
Społeczność online GrabzIt

renderowanie ramki obramowania w DocX

Zadaj pytania, jak przechwytywać lub konwertować strony internetowe lub HTML into obrazy, dokumenty CSV, PDF lub DOCX, a także informacje na temat konwertowania filmów into animowane pliki GIF za pomocą naszego interfejsu API.

Pracujemy nad różnymi zachowaniami renderowania między dokumentami DocX i plikami PDF, dlatego szukamy sposobu na wyrenderowanie ramki obramowania w formacie Docx. Całkiem dobrze renderuje w formacie PDF. Czy ktoś ma jakieś sugestie?

 

<div data-block="Eksport.WBPrintUkład" class="OSBlockWidget" id="$b3"> KRYTERIA WYBORU:intUkład" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-$b1"> intLayout" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-$b1"><div data-container="" style="border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: none; border-width: 0px; padding: 0px;"><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conCriteriaTypeCoreComprehensive" style="margin-top: 0px; padding: 0px;"><span data-expression="">SELECTION CRITERION | CORE AND COMPREHENSIVE |</span></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conSpace2" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b1"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b1-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-ConSectorSubSector" style="margin-top: 0px;"><span data-expression="">Energy-related products | Air conditioners |</span></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conSpace3" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b2"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b2-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conContainer" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conUseWhen" style="color: rgb(245, 130, 69); font-style: italic; font-weight: normal;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b3"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b3-InnerContainer"><p>111111</p></div></div></div><div data-container="" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: black; padding: 10px; margin-left: -10px;"><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conCriteriaName" style="color: rgb(31, 77, 120); font-weight: normal;"><div data-container="" style="font-weight: normal; height: 21px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b4"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b4-InnerContainer"><p>₿ Technical capacity ₼ CO<sub>2</sub></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conSpace1" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b5"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b5-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conCriteriaText" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" style="margin-top: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b6"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b6-InnerContainer"><p><span style="color:black;">Candidates must demonstrate that suitably qualified and experienced personnel will undertake the installation of the equipment and any ancillary works. Monterzy i personel serwisowy muszą być w pełni przeszkoleni i wykwalifikowani. : Szkolenie powinno składać się z następujących elementów : Proponowana weryfikacja: Kandydaci muszą przedstawić dowody potwierdzające, że personel bezpośrednio odpowiedzialny za instalację i wszelkie prace pomocnicze posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i przeszkolenie w odniesieniu do każdego z tych aspektów. intUkład" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-$b1"> intUkład" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-$b1"> SPECYFIKACJA TECHNICZNA | PODSTAWOWE I KOMPLEKSOWE | Produkty związane z energią | Klimatyzatory | 255 Ekoprojekt i obowiązujące normy Do urządzenia należy dołączyć instrukcję montażu i informacje dla użytkownika w printed (na opakowaniu i/lub w dokumentacji dołączonej do produktu) oraz w formacie elektronicznym, które obejmują: Pełna instrukcja instalacji, w tym: Instrukcje określające, że sprzęt powinien być instalowany przez w pełni przeszkolonych monterów Wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy podjąć podczas montażu lub instalacji sprzętu Instrukcje określające, w jaki sposób należy prawidłowo wyregulować ustawienia sterowania sprzętem po instalacji Informacje o tym, do kogo instalator może się zwrócić w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji Instrukcja obsługi dla personelu serwisowego Informacje o użytkowniku, w tym: Referencje dla kompetentnych instalatorów i personelu serwisowego Zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania i maintwydajność sprzętu Porady dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy mogą zminimalizować wpływ sprzętu na środowisko, w szczególności informacje dotyczące użytkowania w celu zminimalizowania zużycia energii W stosownych przypadkach informacja o tym, jakie powinny być wyniki diagnostyki interpreted and how they can be improved</li><li><span style="color:black;">Information about which spare parts can be replaced</span></li><li><span style="color:black;">Recommendations on appropriate disposal at the product’s end-of-life</span></li></ol></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conVerification" style="margin-top: 10px;"><div data-container="" style="color: rgb(245, 130, 69); font-style: italic; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(196, 89, 17);">Proposed verification:</span></div><div data-container="" class="table-row cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conVerification2" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b7"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b7-InnerContainer"><p><span style="color:black;">Tenderers must provide the product Declaration of Conformity confirming that these requirements are met.</span></p></div></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conSpace6" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b8"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b8-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conWarnings" style="color: rgb(192, 0, 0);"><span data-expression="">Warning: </span><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b9"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b9-InnerContainer"><p>555555</p></div></div></div><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b10"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b10-InnerContainer"><p>6666666</p></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conSpace5" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b11"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b11-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conSpace4" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b13"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b13-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conMoreInformationLink" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" style="color: rgb(62, 88, 114); font-style: italic;">More information:</div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conMoreInformation2" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b14"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b14-InnerContainer"><p>More information tab</p></div></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><script style="display: flex; height: 0px; width: 100%;"></script></div></div></div></div>

 

 

Pytanie zadane przez anonima w dniu 31 sierpnia 2022 r

Myślę, że musisz przeczytać.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 31 sierpnia 2022 r