Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu
Społeczność online GrabzIt

Nie otrzymuję obrazów tła po konwersji z HTML na obraz

Zadaj pytania, jak przechwytywać lub konwertować strony internetowe lub HTML into obrazy, dokumenty CSV, PDF lub DOCX, a także informacje na temat konwertowania filmów into animowane pliki GIF za pomocą naszego interfejsu API.

obrazy tła nie są stosowane po konwersji z HTML na obraz

Pytanie zadane przez Sai koushika Emaniego 11 maja 2021 r

Nie możemy odczytać obrazów z lokalnego dysku twardego. Oto kilka wskazówek dot pisanie kodu HTML do konwersji.

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt 11 maja 2021 r