Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu
Społeczność online GrabzIt

Przechowuj wygenerowane pliki PDF na s3 z aktywną pamięcią Ruby

Zadaj pytania, jak przechwytywać lub konwertować strony internetowe lub HTML into obrazy, dokumenty CSV, PDF lub DOCX, a także informacje na temat konwertowania filmów into animowane pliki GIF za pomocą naszego interfejsu API.

Tytuł właściwie mówi wszystko...

 

Jak wysłać wygenerowany plik PDF do Amazon S3, korzystając z aktywnej pamięci Rails?

 

Idealnie asynchronicznie.

Dzięki!

B

Pytanie zadane przez anonima w dniu 13 maja 2020 r

Cześć,

Nie korzystałem wcześniej z Rails Active Storage. Uważam jednak, że musiałbyś przechwycić, a następnie przesłać je, więc będziesz musiał skorzystać z naszego Obsługa wywołania zwrotnego Ruby. Zapewni to asynchroniczność.

Pamiętaj, że jeśli chcesz po prostu eksportować do Amazon S3, możesz skorzystać z naszego wbudowanego funkcjonalność eksportu

Odpowiedź udzielona przez wsparcie GrabzIt w dniu 22 maja 2020 r