Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

YouTube na GIF

GrabzIt może wykonywać konwersje YouTube na GIF, Vimeo na GIF i wideo na GIF, w obu przypadkach Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu i bardzo elastyczne API, który obsługuje osiem języków programowania, w tym JavaScript i PHP. Po prostu przekaż adres URL strony, na której pojawia się wideo YouTube lub Vimeo, do parametru URL wywołania API, a zawarte na nim wideo zostanie przekonwertowane into animowany GIF.

Jeśli używasz narzędzia do zrzutów ekranu online, wybierz GIF z pola wyboru formatu, a następnie wprowadź adres URL strony, na której pojawia się plik GIF into pole tekstowe adresu URL. Raz ty save zgodnie z zaplanowanym zadaniem zostanie utworzony animowany GIF i wysłany do określonej lokalizacji.

Jeśli chcesz przekonwertować zwykły film online, musisz podać dokładny adres URL filmu do konwersji.

Przeczytaj to intartykuł produktowy, w którym można znaleźć więcej przykładów i informacji o tym, jak to zrobić konwertuj filmy z YouTube na animowane pliki GIF.