Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czy istnieje sposób używania GrabzIt w aplikacji systemu Windows ASP.NET zamiast w aplikacji sieci Web?

Tak, możesz użyć SaveTo metoda w Biblioteka ASP.NET. Aby to zrobić, po prostu wykonaj coś takiego:

string filepath = 'images/result.jpg';
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage('http://www.spacex.com');
grabzIt.SaveTo(filepath);