Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak robić miniatury stron internetowych?

GrabzIt's API i Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu automatycznie konwertuje zrzuty ekranu into miniatury stron internetowych poprzez zmianę rozmiaru obrazów, aż zmieszczą się w maksymalnym rozmiarze dozwolonym na pakiecie użytkownika.

Jeśli jednak chcesz określić własne wymiary miniatury, szerokość i wysokość miniaturek powinna być mniejsza niż szerokość i wysokość przeglądarki, która domyślnie wynosi odpowiednio 1024 i 768 pikseli.

Następnie ważne jest, aby wymiary szerokości i wysokości były utrzymane w tym samym stosunku co parametry przeglądarkiHeight i BrowserWidth. Na przykład, jeśli chcesz, aby miniatura miała 50% rozmiaru parametrów BrowseHeight i BrowserWidth, ustaw parametry szerokości i wysokości odpowiednio na 512 i 384 piksele. GrabzIt API lub narzędzie do zrzutów ekranu online będzie teraz miniaturować witrynę do obrazu o wymiarach 512 na 384 piksele.

Aby łatwo obliczyć wymiary miniatur i wyświetlić przykłady kodu, zapoznaj się z tym artykułem miniatury stron internetowych.