Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dlaczego czas na moich zadrapaniach i zrzutach ekranu jest nieprawidłowy?

GrabzIt próbuje automatycznie ustawić poprawną strefę czasową w oparciu o ustawienia przeglądarki podczas pierwszej rejestracji.

Czasami jednak może to zostać błędnie wykryte. Aby rozwiązać ten problem, możesz zmienić strefę czasową na swoim strona konta. Po prostu wybierz właściwą strefę z menu rozwijanego strefy czasowej.