Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak obliczyć całkowitą rozdzielczość dla animowanych plików GIF?

Podczas konwersji wideo online na animowany GIF istnieje ograniczenie dozwolonego rozmiaru animowanego GIF-a, który jest oparty na całkowitej rozdzielczości. Całkowitą rozdzielczość oblicza się, mnożąc szerokość i wysokość animowanego pliku GIF przez liczbę klatek i czas trwania animowanego pliku GIF. Na przykład plik GIF o wymiarach 150 na 150 pikseli z 3 klatkami na sekundę trwający 5 sekund miałby całkowitą rozdzielczość 150 × 150 × 3 × 5 = 0.32 MB

To get animated GIF's with a larger Total Resolution, upgrade to one of the paid packages, to get 3Mb total resolution for the Micro package and 20Mb for all higher packages.

Oblicz wymagany pakiet

Użyj tego kalkulatora całkowitej rozdzielczości, aby zobaczyć, jakiego pakietu będziesz potrzebować.