Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przetestować moduł obsługi oddzwaniania?

Aby sprawdzić, czy działa funkcja obsługi wywołania zwrotnego, musisz najpierw utworzyć element, taki jak zrzut ekranu lub animowany GIF, albo poprzez API or Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu. Następnie można użyć narzędzia testowego procedury obsługi wywołania zwrotnego, aby wysłać ten element do procedury obsługi wywołania zwrotnego. Aby z niego skorzystać, wystarczy przejść do Diagnostyka

Kliknij jeden z elementów, który już utworzyłeś w wyczerpane kolumna. Następnie kliknij Wyślij do modułu obsługi wywołania zwrotnego połączyć. Teraz wprowadź adres URL modułu obsługi wywołania zwrotnego w polu Adres URL wywołania zwrotnego, a następnie wypełnij dowolne z opcjonalnych pól, takich jak identyfikator niestandardowy, przed naciśnięciem przycisku Wyślij. Spowoduje to teraz wysłanie wybranego elementu do modułu obsługi wywołania zwrotnego.