Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dołączanie spisu treści do dokumentu DOCX

GrabzIt może dodać spis treści do dokumentu programu Word, korzystając ze specjalnego grabzittoc Element HTML. Aby dodać spis treści do dokumentu PDF, należy skorzystać z funkcji konspektu.

Aby wygenerować spis treści, GrabzIt wstawia standardową kontrolę spisu treści DOCX, która zawiera wpis dla każdego od jednego do trzech nagłówków zawartych w dokumencie.

Spis treści pojawi się wszędzie tam, gdzie grabzittoc element jest umieszczony. Aby przypisać spisowi treści tytuł, należy ustawić atrybut tytułu, domyślnie tytuł jest pusty.

<grabzittoc title="Table of Contents"/><grabzittoc>

Aby użyć wyższych poziomów nagłówków w treści, użyj atrybutu maxLevels. W przeciwnym razie maksymalne poziomy zostaną domyślnie ustawione na trzy.

<grabzittoc title="Table of Contents" maxLevels="4"/><grabzittoc>

Należy pamiętać, że zawartość zostanie wygenerowana przez program Word przy pierwszym otwarciu dokumentu, w związku z czym program Word zapyta użytkownika, czy chcesz zaktualizować pola. Odpowiedź tak aby poprawnie wyświetlić spis treści.

Podobna funkcja spisu treści jest dostępna w formacie PDF za pośrednictwem Kontury w formacie PDF.