Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przechowywać przechwytywanie w bazie danych?

Przechwycone obrazy, takie jak zrzuty ekranu lub animowane pliki GIF, można przechowywać bezpośrednio into dowolna baza danych. W tym artykule zademonstrujemy, jak można to zrobić za pomocą języka PHP i systemu baz danych MySQL. Jednak to samo podejście powinno działać z różnymi językami i systemami baz danych.

Przechwycenie można zwrócić w postaci bajtów za pomocą metody GetResult metoda w API GrabzIt. Gdy już będziesz mieć te bajty, możesz je normalnie zapisać w bazie danych. Najpierw utwórz tabelę bazy danych, w której będziesz przechowywać przechwycone dane. Przykład pokazano poniżej.

CREATE TABLE captures (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
content BLOB NOT NULL,
PRIMARY KEY(id)
); 

Następnie wykonaj przechwytywanie w normalny sposób i dodaj ukośniki do wyniku, aby instrukcja SQL nie zawiodła. Następnie wykonaj zapytanie, aby zapisać przechwycenie w bazie danych.

$result = $grabzIt->GetResult($id);

if (!$result)
{
   return;
}
$content = addslashes($result);

$query = "INSERT INTO upload (content) VALUES ('$content')";
mysql_query($query) or die('Error, query failed');