Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak zatrzymać rozciąganie zrzutów ekranu z dużych obrazów?

Aby zatrzymać rozciąganie obrazów zrzutów ekranu, musisz określić szerokość i wysokość przeglądarki większą niż wysokość i szerokość żądanego zrzutu ekranu.