Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak zatrzymać konwersję linków względnych na łącza bezwzględne w dokumentach DOCX i PDF?

Podczas konwersji HTML into Dokumenty DOCX i PDF oraz przy użyciu parametru adresu względne adresy URL zostaną automatycznie przekonwertowane into ich bezwzględne odpowiedniki w adresach URL. Aby temu zapobiec, należy poprzedzić linki grabzitlink://

Tak więc, na przykład, aby zatrzymać poniższy link jest konwertowany na link bezwzględny.

<a href="test.html">Test Page</a>

Następnie należy zmienić łącze, jak pokazano poniżej.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>