Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak bezpiecznie korzystać z API GrabzIt?

Czasami informacje wysyłane do GrabzIt mogą mieć charakter wrażliwy. Aby chronić te dane, zapewniamy możliwość korzystania z protokołu SSL, co oznacza, że ​​wszystkie informacje wysyłane do interfejsów API GrabzIt będą szyfrowane. Aby to zrobić, wystarczy poinstruować GrabzIt, aby korzystał z protokołu SSL, jak pokazano poniżej.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.UseSSL = true;
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.UseSSL(true);
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com");
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").UseSSL().ConvertURL("http://www.spacex.com").Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.use_ssl(true);
client.url_to_image("http://www.spacex.com");
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->UseSSL(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->UseSSL(true);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com");
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.UseSSL(True)
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com")
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.spacex.com
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.use_ssl(true)
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com")
grabzIt.save_to("spacex.jpg")

Jeśli chcesz chronić zawartość przechwytywania w jeszcze większym stopniu, możesz to również zrobić zaszyfrować przechwytywanie zaraz po jego utworzeniu.