Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dlaczego zrzuty ekranu nie są zwracane w tej samej kolejności, w jakiej o to proszę?

Ponieważ większość wywołań GrabzIt jest wykonywana asynchronicznie, niekoniecznie są one przetwarzane w tym samym czasie. Dlatego GrabzIt zwraca unikalny identyfikator dla każdego zrzutu ekranu, gdy używasz Save metodę, aby prawidłowy zrzut ekranu mógł zostać powiązany z właściwą akcją.

Dlatego upewnij się, że każdy zrzut ekranu jest rejestrowany unikalnym identyfikatorem lub alternatywnie przekaż niestandardowy identyfikator do URLToImage, URLToAnimation, URLToPDF or URLToTable metod, aby można było je prawidłowo przetworzyć po zwróceniu do modułu obsługi.