Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Zrzut ekranu witryn mobilnych

GrabzIt może próbować wykonać zrzut ekranu witryn mobilnych, ale tylko wtedy, gdy docelowa witryna ma własną wersję mobilną, w przeciwnym razie wyświetli po prostu standardową witrynę.

Aby utworzyć zrzut ekranu strony internetowej widzianej przez urządzenie mobilne za pomocą GrabzIt's API ustaw requestAs parametr na mobile i ustaw browserWidth parametrem będącym szerokością przeglądarki mobilnej. Zalecany rozmiar to 320. Aby utworzyć zrzut ekranu na tablecie, nie ustawiaj rozmiaru requestAs zamiast tego po prostu ustaw żądaną szerokość przeglądarki, dobry rozmiar to 768.

Parametry te można także ustawić korzystając z opcji Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu.