Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Wystąpił błąd podczas próby save zrzut ekranu

Ten błąd występuje, gdy biblioteka klienta nie może save plik zrzutu ekranu na dysk twardy. Aby zatrzymać ten błąd, sprawdź, czy katalog, w którym zapisujesz zrzut ekranu, istnieje i czy aplikacja ma wystarczające uprawnienia do zapisu w nim.