Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak działa buforowanie zrzutów ekranu?

Za każdym razem Save or SaveTo wywoływana jest metoda, nawet jeśli ma ten sam adres URL, tworzony jest zupełnie nowy zrzut ekranu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy używasz interfejsu API JavaScript, zwrócony zostanie zrzut ekranu z pamięci podręcznej, chyba że ustawisz opcję parametr pamięci podręcznej do 0.

Każdy utworzony zrzut ekranu jest przechowywany w pamięci podręcznej przez pewien okres zależny od pakietu. W tym czasie GetResult Metodę tę można wykorzystać do pobierania zrzutu ekranu z pamięci podręcznej tak często, jak chcesz.

Zaleca się pobranie zrzutu ekranu na serwer, gdy jest on zapisany w pamięci podręcznej, aby móc go zachować na stałe, jak pokazano w naszych przykładach online.