Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak długo zrzut ekranu będzie przechowywany w pamięci podręcznej?

Przechwycenia są buforowane od 30 minut do 12 godzin, w zależności od pakiet obecnie używasz.

Pakiet Czas pamięci podręcznej
Bezpłatnie Trzydzieści minut
Wejście Trzy godziny
profesjonalny Sześć godzin
Biznes Dwanaście godzin
Enterprise Dwanaście godzin

Jednakże czas pamięci podręcznej można ustawić na dowolną wartość poniżej tego limitu, aż do minimum 0 minut, na komputerze konto strona.