Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak mogę zdobyć Skrobaczkę save dane do pliku?

Można to zrobić na dwa sposoby. Najłatwiej jest kliknąć link „Dodaj nową instrukcję usuwania” na karcie Instrukcje usuwania, aby otworzyć kreatora. Następnie możesz wybrać opcję Strona pobierania, aby automatycznie pobierać każdą stronę internetową into własny plik.

Drugim sposobem na pobranie plików w scrapie jest zrobienie tego ręcznie. Do save prosty tekst do pliku w zakładce Instrukcja Scrape, wprowadź polecenie Data.saveToFile("random text"); to będzie save tekst losowy tekst w pliku dla każdej strony, dla której jest wykonywany. Możesz także ustawić nazwę pliku, określając drugi parametr w ten sposób Data.saveToFile(Page.getHtml(), "source.html");

Zauważ, że w tym przykładzie zapisujemy teraz kod HTML wszystkich bieżących stron do pliku. Ponieważ wszystkie pliki miałyby tę samą nazwę, plik skrobak do sieci automatycznie doda numer do każdej nazwy pliku source.html, aby upewnić się, że wszystkie strony internetowe są takie saved.