Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak usunąć powiadomienia cookie z zrzutów ekranu

Usuwanie powiadomień o plikach cookie

Dzięki RODO i różnym innym przepisom dotyczącym prywatności powiadomienia o plikach cookie na stronach internetowych stały się bardzo powszechne, jednak powiadomienia te zwykle nie są pożądane w przypadku zrzutu ekranu.

GrabzIt może automatycznie usuwać typowe powiadomienia o plikach cookie, które pojawiają się na stronie internetowej. Aby to zrobić, po prostu włącz funkcję braku powiadomień o plikach cookie, jak pokazano poniżej.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.NoCookieNotifications = true;

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setNoCookieNotifications(true);

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"nonotify":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"noCookieNotifications":true});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->noCookieNotifications(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setNoCookieNotifications(true);

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.noCookieNotifications = True

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&nonotify=1&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.noCookieNotifications = true

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Jeśli powiadomienie o plikach cookie nie jest jednym z typowych typów, które GrabzIt może usunąć, mamy następujące cztery inne techniki, których można użyć, aby spróbować je usunąć.

Ukryj powiadomienie za pomocą plików cookie

Skorzystaj z narzędzi programistycznych swojej przeglądarki, aby sprawdzić, czy po zaakceptowaniu powiadomienia o plikach cookie dodano plik cookie. Jeśli jest dodaj to do GrabzIt, zostanie to następnie wykorzystane we wszystkich przyszłych zrzutach ekranu, co spowoduje pominięcie powiadomienia. Alternatywnie włącz zachowanie użytkownika dotyczące plików cookie tryb, który automatycznie rejestruje wszystkie stałe pliki cookie przeglądarki napotkane podczas przechwytywania.

Ukryj element HTML

Inną techniką jest ukryj niechciane elementy strony. Aby to zrobić, musisz znaleźć selektory CSS elementu powiadomienia o plikach cookie, a następnie przekazać je do GrabzIt.

Utwórz przechwytywanie z kraju spoza UE

Następną opcją jest ustawienie parametr kraju do USA, ponieważ to prawo ma zastosowanie tylko do UE, niektóre strony internetowe nie pokażą powiadomienia, jeśli wykonasz zrzut ekranu ze Stanów Zjednoczonych.

Kliknij przycisk wyskakującego powiadomienia

W rzeczywistości możesz naśladować ludzkie zachowanie, klikając przycisk akceptacji wyskakującego powiadomienia i zamykając w ten sposób wyskakujące okienko. Aby to zrobić, przejdź Selektor CSS przycisku do opcji kliknięcia interfejsu API.

Użyj agenta użytkownika wyszukiwarki

Wreszcie możesz spróbować ustawić requestAs parametr do wyszukiwarki. Ponieważ niektóre witryny nie będą wyświetlać powiadomień o plikach cookie, jeśli uznają, że przegląda je wyszukiwarka.