Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Co to są pozostałe zdjęcia?

Pozostałe przechwyty to liczba zrzutów ekranu, przechwytywania tabel i konwersji wideo online do animowanych plików GIF, które można utworzyć przed odnowieniem limitu w dniu odnowienia. Zgarnianie nie ma wpływu na liczbę pozostałych przechwyceń, chyba że specjalnie wywołasz funkcję zrzutu ekranu z poziomu pliku Skrobak do sieci.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit?

Jeśli przekroczysz swój limit, nie będziesz mógł już więcej przechwytywać, dopóki Twój pakiet nie zostanie odnowiony lub nie kupisz tego samego lub innego pakietu.