Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak poprawić jakość przechwytywania w sieci?

Przed oceną jakości przechwytywania należy wyjaśnić, że oprogramowanie do przechwytywania GrabzIt jest oparte na Chromium, więc jeśli adres URL lub kod HTML nie będzie dobrze renderowany w przeglądarce Chrome, nie zostanie dobrze przechwycony.

Jakość obrazu

Do przechwytywania obrazów domyślnie używany jest plik JPG, który domyślnie wykorzystuje kompresję 90%, aby zapewnić obniżoną jakość, ale przy mniejszym rozmiarze obrazu. Aby poprawić jakość, musisz zmienić format obrazu na inny niż domyślny JPG, np. PNG, co zapewnia dobrą równowagę kompresji i jakości. Lub zachowaj format JPG i ustaw parametr jakości na 100, jak pokazano poniżej, chociaż zwiększy to rozmiar pliku.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Kolejnym potencjalnym problemem z jakością może być skalowanie zrzutu ekranu. Oznacza to zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu w stosunku do rozmiaru przeglądarki. Chociaż używamy najlepszych algorytmów skalowania, często może to mieć wpływ na jakość wybór przez programistę nieprawidłowych współczynników skalowania obrazu.

Obraz Print Jakość

Jeśli chcesz print obraz, im większe wymiary obrazu, tym wyższa może być jakość obrazuintwyd. Aby to zrobić bez rozciągania obrazu, który może utworzyć GrabzIt obrazy o wysokiej rozdzielczości obrazy zostały powiększone w celu zapewnienia większej szczegółowości.

Jakość DOCX

Jakość obrazów przechowywanych w formacie DOCX można poprawić, ustawiając parametr jakości dla typu konwertowanego dokumentu. Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić jakość DOCX na 100.

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100,"format":"docx"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Jakość PDF

Pliki PDF generowane przez GrabzIt domyślnie korzystają z najlepszej kompresji, która gwarantuje, że plik PDF zostanie skompresowany bez utraty jakości. Jednak wartość jakości mniejsza niż 50 spowoduje, że GrabzIt w pełni skompresuje plik PDF.

Animowana jakość GIF

Możesz także poprawić jakość animowanego GIF-u, dodatkowo ustawiając parametr jakości na 100 zwiększenie liczby klatek na sekundę poprawi także jakość GIF-u.

Należy pamiętać, że korzystanie z większości tych technik będzie również wymagać: pakiet Premium.