Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak działa Priorytet przechwytywania?

Priorytet przechwytywania jest używany w rzadkich sytuacjach, gdy wymagane jest umieszczenie przechwytywania w kolejce. Im wyższy priorytet, tym bliżej początku kolejki zostanie umieszczone przechwytywanie.

Priorytety każdego pakietu GrabzIt są wymienione poniżej:

  • Pakiet bezpłatny – bardzo niski
  • Pakiet podstawowy – niski
  • Pakiet Profesjonalny - Średni
  • Pakiet Biznes - Wysoki
  • Pakiet Enterprise - Bardzo Wysoki

Jeśli masz długie opóźnienia statyczne, zmniejszy to priorytet przechwytywania. Użyj krótszego opóźnienia lub użyj opcji poczekaj na funkcję poczekać na element, który chcesz wyświetlić.