Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak opublikować w formularzu i zrzut ekranu wyniku?

Aby wysłać wiadomość do formularza, musisz najpierw uzyskać adres URL wysyłanego formularza. Aby to zrobić, pobierz formularz HTML, sprawdzając źródło strony internetowej, które może wyglądać mniej więcej tak.

<form action="http://www.example.com/login.php" method="post">
  <div class="FormRow">
   <label>Username</label>
   <input type="text" name="username" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"value","format":"json"}]' value="">
  </div>
  <div class="FormRow">
   <label>Password</label>
   <input type="password" name="password" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"value","format":"json"}]' value="">
  </div>
  <input type="submit" class="submit" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"value","format":"json"}]' value="Login">
</form>

Gdy już masz adres URL formularza, musisz podać nazwę i wartości każdego z danych wejściowych formularza, aby post nie został odrzucony przez docelową witrynę. Przykład tego pokazano poniżej.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.ashx");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").AddPostVariable("username", "bob").AddPostVariable("password", "pass")
.ConvertURL("http://www.example.com/login.php").Create();
</script>

Określając dane postu w node.js, musisz zakodować adres URL nazwy i wartości każdej zmiennej postu.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.example.com/login.php", {"postData":"username=bob&password=pass"});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")

Pamiętaj, składając prośby, upewnij się cała kolekcja wartości parametrów są zakodowane w adresie URL. Pamiętaj, że każda nazwa i wartość POST również muszą być najpierw zakodowane w adresie URL.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&post=username%3Dbob%26password%3Dpass&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Flogin.php
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.add_post_parameter("username", "bob");
options.add_post_parameter("password", "pass");

grabzIt.url_to_image("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")