Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak kontrolować przycinanie treści PDF?

Gdy celem konwersji PDF jest element HTML, wynik jest przycinany, aby wyświetlić tylko element HTML. Pozostaje jednak pytanie, co zrobić z resztą strony. Czy powinna być wyświetlana cała strona z docelowym elementem HTML na górze, czy tylko elementem HTML?

Domyślnie wyświetlana jest cała strona z docelowym elementem HTML pokazanym na górze strony. Jak pokazano na przykładzie po prawej stronie.

Czasami jednak wymagane jest wygenerowanie pliku PDF, który będzie wyświetlał tylko wybrany element HTML bez reszty strony. Przykład tego, jak by to wyglądało, pokazano po lewej stronie.

Aby to zrobić, musisz przekazać -1 do parametrów szerokości i wysokości strony. Niestety jednak to podejście jest bardziej skomplikowane, ponieważ przed przycięciem pliku PDF należy go wyrenderować.

Jeśli więc domyślny rozmiar strony nie jest wystarczająco duży, aby ładnie wyrenderować element HTML, może być konieczne ustawienie większego rozmiaru strony i/lub orientacji, aby zapewnić prawidłowe renderowanie zgodnie z wymaganiami. Na przykład wypróbuj rozmiar strony A3 lub B3 itp. i być może orientację poziomą.

Automatycznie przytnij rozmiar strony do celu HTML

Pamiętaj, że funkcja automatycznego dopasowywania rozmiaru strony będzie działać tylko gdy celem jest element HTML.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.TargetElement = "#Article";
options.PageWidth = -1;
options.PageHeight = -1;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setTargetElement("#Article");
options.setPageWidth(-1);
options.setPageHeight(-1);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "target": "#Article", "height": -1, "width": -1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"targetElement":"#Article","pageWidth":-1,"pageHeight":-1};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->targetElement("#Article");
$options->pageWidth(-1);
$options->pageHeight(-1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setTargetElement("#Article");
$options->setPageWidth(-1);
$options->setPageHeight(-1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.targetElement = "#Article"
options.pageWidth = -1
options.pageHeight = -1
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&target=%23Article&height= -1&width=-1&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.targetElement = "#Article"
options.pageWidth = -1
options.pageHeigh = -1
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")