Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dodawanie podziałów stron do dokumentów PDF i DOCX

Konwertując surowy kod HTML lub strony internetowe do formatu PDF lub DOCX, możesz wymusić wyświetlanie podziałów stron w dokumentach dokładnie w żądanym miejscu, określając break-after:always i break-inside:avoid Reguły CSS dla każdego strona chcesz stworzyć. Pamiętaj, że oznacza to, że musisz kontrolować kod HTML konwertowanej strony internetowej.

Na przykład poniższy kod HTML utworzy trzy strony w dokumencie DOCX lub PDF.

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
  <style type="text/css">
   div.page
   {
    break-after: page;
    break-inside: avoid;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div class="page">
   <h1>This is Page 1</h1>
  </div>
  <div class="page">
   <h1>This is Page 2</h1>
  </div>
  <div class="page">
   <h1>This is Page 3</h1>
  </div>
 </body>
</html>