Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Używam języka .NET innego niż C#, czy nadal mogę korzystać z Twojej biblioteki?

Autonomiczne Biblioteka .NET jest napisany w języku C#, jednak jeśli używasz języka .NET innego niż C#, takiego jak Visual Basic .NET, A# lub J#, nadal możesz korzystać z naszej biblioteki .NET. Po prostu odwołaj się do biblioteki DLL GrabzIt w swoim projekcie .NET, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji biblioteki GrabzIt.