Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czym są kontrole monitora?

Kontrole monitora to liczba sprawdzań strony internetowej pod kątem zmian przed odnowieniem limitu w dniu odnowienia. Zgarnianie lub zadania narzędzia do zrzutów ekranu nie mają wpływu na liczbę kontroli monitora, chyba że używasz funkcji strony internetowej monitora w celu uruchomienia zadania narzędzia do zrzutów ekranu lub zrzutów ekranu.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit?

Jeśli przekroczysz limit, nie będziesz mógł monitorować więcej stron internetowych, dopóki Twój pakiet nie zostanie odnowiony lub nie kupisz tego samego lub innego pakietu.