Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak konwertować duże fragmenty HTML za pomocą API GrabzIt

Technologia przechwytywania GrabzIt wykorzystuje kompresję adaptacyjną, aby umożliwić konwersję jak największych dokumentów HTML bez pogarszania wydajności usługi.

W rzeczywistości, GrabzIt's API pozwala na konwersję do 18 MB HTML into pojedynczy dokument lub obraz. Niestety nie ma możliwości dalszego zwiększenia tego limitu. Jeśli spróbujesz przekonwertować więcej kodu HTML niż ten limit, otrzymasz plik Osiągnięto maksymalny rozmiar żądania Błąd.

Pierwszą zalecaną metodą jest próba skompresowania kodu HTML. Usuń wszelkie zbędne komentarze, spacje, atrybuty, ukryte dane wejściowe i elementy HTML itp., które nie wpływają na sposób wyświetlania dokumentu.

Alternatywnie, jeśli konwertujesz plik HTML into dokument DOCX lub PDF i próbowałeś skompresować kod HTML, ale nadal przekraczasz limit 18 MB, możesz podzielić kod HTML into mniejsze kawałki i przerabiaj każdy kawałek osobno. Następnie ponownie połączyć kawałki into pojedynczy dokument.