Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czy JavaScript API GrabzIt może być używany na stronach HTTPS?

Tak, GrabzIt's JavaScript API wspiera HTTPS strony internetowe. Po prostu użyj Biblioteka JavaScript GrabzIt i automatycznie zostanie zastosowany właściwy protokół dla Twojej witryny. Przykładowe wywołanie pokazano poniżej.

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.spacex.com").Create();