Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Java: Nieobsługiwana wersja główna. Mniejsza

Jest to spowodowane kompilacją pliku Jar GrabzIt dla Java 5+. Możesz albo ponownie skompilować kod źródłowy z wersją Java, albo zainstalować Java 5+.