Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Próbujesz użyć adresu URL wywołania zwrotnego, który nie istnieje! Wprowadź adres URL, który jest zarówno bezwzględny, jak i publiczny

Dzieje się tak, gdy określiłeś adres URL wywołania zwrotnego, który nie jest dostępny dla GrabzIt. Adres URL wywołania zwrotnego jest używany przez GrabzIt do informowania aplikacji, że zrzut ekranu jest gotowy. Upewnij się, że adres URL wywołania zwrotnego znajduje się na serwerze internetowym dostępnym pod nazwą domeny lub adresem IP, np. example.com. Adresy URL zawierające localhost lub 127.0.0.1 nie są prawidłowymi adresami URL wywołania zwrotnego. Jeśli chcesz przetestować procedurę obsługi wywołania zwrotnego, możesz użyć metody Narzędzie do testowania obsługi wywołania zwrotnego.

Demo GrabzIt

W wersji demonstracyjnej GrabzIt adres URL wywołania zwrotnego jest zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym. Procedura obsługi odbierająca wywołanie zwrotne ma jeden z następujących formatów, w zależności od języka: /handler.php, /handler.pl, /handler.py, /handler i handler.ashx. Aby skonfigurować wersję demonstracyjną, po prostu zmień plik konfiguracyjny tak, aby adres URL modułu obsługi odpowiadał lokalizacji pliku na Twojej stronie internetowej, tzw http://www.mywebsite.com/handler.php na przykład.

Testowanie na komputerze lokalnym

Jeśli chcesz przetestować aplikację na komputerze lokalnym, użyj pliku SaveTo zamiast Save metoda. Inną opcją jest użycie GrabzIt IntraProxy co umożliwia dostęp intzewnętrzne strony internetowe.