Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak tworzyć zrzuty ekranu w wysokiej rozdzielczości?

Czasami możesz chcieć utworzyć zrzuty ekranu w wysokiej rozdzielczości (HD) lub zrzuty ekranu siatkówki. Te zrzuty ekranu w wysokiej rozdzielczości mają zwiększoną rozdzielczość, ale są wolniejsze, a przy większych wymiarach stają się jeszcze wolniejsze. Z tego powodu nie zaleca się tworzenia zbyt dużego obrazu. W związku z tym prawdopodobnie będziesz musiał również określić opóźnienie, aby dać zrzutowi ekranu szansę na wyrenderowanie.

Poniższy kod pokazuje, jak wykonać zrzut ekranu w wysokiej rozdzielczości w każdym języku, ustawiając parametr HD na wartość true. Tworzy to obraz o wysokiej rozdzielczości poprzez podwojenie szerokości i wysokości obrazu, zwiększając czterokrotnie rozdzielczość standardowego zrzutu ekranu. Byłoby to jednak odwrotne do zamierzonego ustaw szerokość i wysokość na dowolną wartość inną niż -1 ponieważ spowodowałoby to ponowne zmniejszenie rozmiaru obrazu!

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HD = true;
options.OutputWidth = -1;
options.OutputHeight = -1;
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setHd(true);
options.setWidth(-1);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.bbc.co.uk", 
{"hd":1,"width":-1,"height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"hd":true,"width":"-1","height":"-1"};
client.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hd(1);
$options->width(-1);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHD(true);
$options->setWidth(-1);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo($filepath);
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hd  = True
options.width = -1
options.height = -1
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hd=1&width=-1&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hd = true
options.width = -1
options.height = -1
grabzItClient.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")

Po lewej stronie znajduje się przykład standardowego zrzutu ekranu, a po prawej zrzut ekranu w wysokiej rozdzielczości utworzony przez powyższy kod. Obydwa zrzuty ekranu mają tę samą wysokość.


Precyzyjne ustawienie rozdzielczości obrazu

Można również tworzyć zrzuty ekranu w wysokiej rozdzielczości o różnych rozmiarach, określając szerokość większą niż szerokość przeglądarki. Następnie GrabzIt skaluje przeglądarkę, aby zatrzymać rozciąganie obrazu. Jednakże pomiary zostały wykonane podczas tworzenia w ten sposób zrzutów ekranu w wysokiej rozdzielczości są niedokładne, dlatego w tym trybie zrzuty ekranu o pełnej długości nie zawsze mają idealny rozmiar i skalowanie.

Jeśli masz problemy z utworzeniem poprawnie przeskalowanych obrazów w wysokiej rozdzielczości przy użyciu tej metody, spróbuj użyć obrazu o szerokości i wysokości x2, x3 lub x4 oryginalnych wymiarów przeglądarki.

Ten tryb nie będzie również działał poprawnie podczas celowania w elementy. Jeśli chcesz kierować reklamy na elementy, zaleca się ustawienie parametru HD w sposób pokazany powyżej.