Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Dlaczego przekroczono limit czasu wszystkich moich żądań do interfejsu API GrabzIt?

Jeśli wszystkie żądania kierowane do interfejsu API GrabzIt nigdy nie zostaną zakończone, a następnie przekroczą limit czasu, może to oznaczać problem z Twoją siecią.

Najbardziej prawdopodobnym problemem jest zapora sieciowa lub problem z konfiguracją sieci; mogło to zostać zrobione automatycznie przez Twojego dostawcę usług hostingowych, szczególnie jeśli wysyłasz wiele żądań do naszego interfejsu API. Pamiętaj, że jeśli wykonasz jedno połączenie z numerem SaveTo sama ta metoda będzie wykonywać połączenia z naszymi serwerami co trzy sekundy.

Jeśli uważasz, że przydarzyło się to Tobie, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to skontaktować się ze swoim usługodawcą hostingowym, aby sprawdzić, czy domena api.grabz.it jest blokowany, jeśli tak, poproś o odblokowanie.

Następnie upewnij się, że używasz pliku metoda asynchroniczna do komunikacji z interfejsem API GrabzIt.