Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak naprawić błąd „A filtr musi być dostarczony”?

Jeśli skrobanie sieci nie zwraca komunikatu rozpoczynającego się od „Należy podać filtr…” Metoda wymaga podania parametru filter definiującego, jakie dane mają zostać wyodrębnione ze strony internetowej.

Aby utworzyć parametr filter, umieść kursor w miejscu, w którym powinien znajdować się filtr, komunikat o zakończeniu kodu powinien wskazywać, gdzie to powinno być. Następnie kliknij przycisk filtra.

Poniżej pokazano przykładową instrukcję scrape z parametrem filter. Pamiętaj, że ten filtr będzie się zmieniać w zależności od strony internetowej, z której wyodrębniasz dane.

Page.getTagValues({"position":1,"tag":{"equals":"td"},"attribute":{"equals":"data-label"},"parent":{"tag":{"equals":"tr"}}});