Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dynamicznie ustawić adres URL w JavaScript API?

Niestety nie można dodać znaczników skryptu bezpośrednio do wewnętrznego kodu HTML elementu, ponieważ przeglądarka nie wykona kodu JavaScript. Zamiast dynamicznie dodawać tag skryptu, należy go dodać do DOM.

Zilustrowano to na poniższym małym przykładzie, używając metody Biblioteka JavaScript GrabzIt.

<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id='insertCode'></div>
<script type='text/javascript'>
// Get the value from input box or link
var url = 'http://www.yahoo.com'
    
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL(url).AddTo('insertCode');
</script>
</body>
</html>