Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Czy możesz pobrać zrzut ekranu wygenerowany za pomocą JavaScript API?

Tak, używając JavaScript API możesz po prostu ustawić parametr pobierania na „1”, jak pokazano w poniższym przykładzie:

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"download": 1}).Create();