Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Domena jest nieprawidłowa z tym kluczem aplikacji. Dodaj go do autoryzowanych domen.

Aby mieć pewność, że Twój Klucz Aplikacji nie zostanie niewłaściwie wykorzystany, JavaScript API wymaga autoryzacji, które domeny internetowe mogą używać Twojego Klucza aplikacji.

Pamiętaj, że są to domeny Ty własny nie te, którym robisz zrzuty ekranu. Jeśli więc posiadasz witrynę o nazwie example.com, dodaj ją do autoryzowanych domen.

Aby autoryzować swoje domeny, przejdź do Autoryzowane domeny stronę i dodaj wszystkie domeny, które mogą korzystać z interfejsu API JavaScript GrabzIt. Po dodaniu domen poczekaj kilka minut, aż zmiany zaczną obowiązywać.

Jeśli nie chcesz mieć żadnego zabezpieczenia domeny, po prostu przejdź do Autoryzowane domeny i odznacz Autoryzowane zabezpieczenia domeny checkbox.