Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak wyświetlić zrzut ekranu na stronie internetowej podczas korzystania z modułu obsługi wywołania zwrotnego?

Korzystając z metody asynchronicznej obsługi wywołania zwrotnego, nie można od razu wyświetlić zrzutu ekranu na stronie internetowej, ponieważ nie został on jeszcze wygenerowany.

Dlatego dobrym sposobem na obejście tego problemu jest zapewnienie asynchronizacji strony internetowej za pomocą AJAX. Przykład tego pokazano w aplikacji internetowej demonstracyjnej dostępnej dla każdego języka programowania.

Podstawową ideą jest to, że podczas korzystania z GrabzItImageOptions class powinieneś przekazać unikalny identyfikator do customId metoda, taka jak identyfikator GUID. Następnie użyjesz tego identyfikatora niestandardowego, aby podać nazwę pliku zrzutu ekranu w procedurze obsługi.

Następnie będziesz musiał utworzyć prostą stronę po stronie serwera, która wskaże, czy zrzut ekranu jest gotowy po przekazaniu wartości niestandardowego identyfikatora.

isready.php?id=123

Następnie użyj AJAX, który wywołuje twoją stronę po stronie serwera, przekazując ten sam identyfikator niestandardowy, jeśli twoja strona mówi, że jest gotowa, wyświetl zrzut ekranu.