Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak wyłączyć wyskakujące okienka JavaScript?

Niektóre strony internetowe zawierają niechciane wyskakujące okienka JavaScript, które pojawiają się na zrzutach ekranu wygenerowanych za pomocą naszego narzędzia Pszczoła i Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu. Najbardziej niezawodną techniką ukrywania wyskakujących okienek jest określenie elementów HTML wyskakującego okienka, które mają zostać ukryte. Poniżej znajduje się fragment HTML wbudowanego wyskakującego okienka, które chcemy usunąć.

<div class="ArevicoModal-bg ArevicoModal-iframe" style="display: block;"></div>
<div class="ArevicoModal ArevicoModal-iframe" style="display: block;">
 <div class="ArevicoModal-content">
 <span class="ArevicoModal-close-icon ArevicoModal-close"></span>
 <div id="arvlbdata" style="overflow:visible;width:400px;height:250px;" class="ArevicoModal-inner">
  <h2>Sign up now!!</h2>
 </div>
 </div>
</div>

Dlatego, aby usunąć to wyskakujące okienko, musimy ukryć wszystkie elementy wyskakującego okienka, które blokują stronę za pomocą tych elementów Selektory CSS. W tym przypadku tak jest .ArevicoModal-bg i .ArevicoModal. Możesz dowiedzieć się, jakie elementy HTML musisz usunąć, korzystając z narzędzi programistycznych swojej przeglądarki internetowej. Przykład ukrywania .ArevicoModal-bg i .ArevicoModal Poniżej pokazane są elementy HTML dla każdego interfejsu API.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HideElement = ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal";
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.hideElement(".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
	{"hide", ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", 
	{"hideElement", ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"});
client.save_to("spacex.jpg", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hideElement(".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHideElement(".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->SaveTo("spacex.jpg");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hideElement = ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.SaveTo("spacex.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hide=.ArevicoModal-bg%2C.ArevicoModal&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hideElement = ".ArevicoModal-bg,.ArevicoModal"
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save_to("spacex.jpg")

Inne techniki

Niektóre wyskakujące okienka są kontrolowane za pomocą plików cookie, dlatego jeśli ustawisz prawidłową wartość pliku cookie dla tej domeny, wyskakujące okienko może nie być już wyświetlane. To może być zrobione ręcznie lub automatycznie poprzez włączenie opcji zachowanie użytkownika dotyczące plików cookie tryb.

W tym celu odwiedź stronę internetową i otwórz narzędzia programistyczne w przeglądarce, aby zobaczyć, jakie pliki cookie znajdują się na stronie internetowej. Teraz zamknij wyskakujące okienko. Jeśli pojawi się nowy plik cookie, odśwież stronę. Jeśli wyskakujące okienko nie będzie się już pojawiać, skopiuj szczegóły pliku cookie, który się pojawił, i dodaj go do swojego niestandardowe pliki cookie. Jednakże dobrym pomysłem byłoby nadanie mu długiej daty ważności, na przykład za 10 lat, aby plik cookie nie został usunięty.

Innym potencjalnym rozwiązaniem jest żądanie przechwytywania za pomocą pliku Wyszukiwarka agent użytkownika, ustawiając parametr „żądanie jako”. W zależności od tego, jak strona została napisana, wyskakujące okienko może się nie pojawić.