Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak przekonwertować strony internetowe into dokumenty PDF?

Najprostszym sposobem na konwersję strony internetowej do formatu PDF jest skorzystanie z naszego Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu po prostu wybierz format PDF, wprowadź adres URL, który chcesz przechwycić, a aplikacja zrobi resztę, a następnie wprowadź, kiedy chcesz, aby zostało to zrobione i gdzie plik PDF powinien zostać wysłany, i to wszystko.

Drugą opcją jest użycie GrabzIt's API umożliwia to programową konwersję stron internetowych do dokumentów PDF i intzresetuj wygenerowany dokument PDF into Twoje aplikacje.

Aby znaleźć bardziej szczegółowe informacje i zobaczyć przykłady, zapoznaj się z tym artykułem na temat konwersji strony internetowe do formatu PDF dokumentów.