Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Chcę zablokować dostęp do mojego modułu obsługi wywołania zwrotnego oprócz GrabzIt, czy jest to możliwe?

Tak, chociaż umieszczanie na białej liście naszych wywołań zwrotnych według adresu IP jest niepraktyczne. Wszystkie nasze wywołania zwrotne mają nagłówek agenta użytkownika GrabzIt dlatego możesz użyć .htaccess lub innej metody, aby zablokować wszystkie żądania HTTP kierowane do twojego modułu obsługi, z wyjątkiem tych z GrabzIt agent użytkownika.

Oto przykład htaccess:

SetEnvIf User-Agent .*GrabzIt* grabzit

Order deny,allow
Deny from all
Allow from env=grabzit

Wywołanie zwrotne to jedyna bezpośrednia komunikacja między naszymi serwerami przechwytującymi a Twoją aplikacją. Cała pozostała komunikacja powinna przechodzić przez nasze serwery internetowe.