Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak powiązać użytkownika ze zrzutem ekranu?

Jeśli użyjesz metody wywołania zwrotnego, sesja użytkownika nie będzie dostępna, ponieważ serwery GrabzIt wywołują program obsługi, a nie użytkownika. Zatem sesja będzie sesją dla serwera GrabzIt, a nie użytkownika, który być może zainicjował zrzut ekranu.

Dlatego musisz przekazać identyfikator użytkownika do parametru niestandardowego identyfikatora, który można odczytać w następujący sposób:

$customId = $_GET['customid'];

Niestandardowym identyfikatorem może być na przykład nazwa folderu lub identyfikator bazy danych, którego można użyć do ustalenia, gdzie powinien znajdować się zrzut ekranu saved.