Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dodać nagłówki i stopki do dokumentów DOCX i PDF?

Nagłówek

Aby dodać nagłówki i/lub stopki do dokumentów DOCX lub PDF, musisz to najpierw zrobić utwórz szablon, z określonym identyfikatorem. W tym przypadku report. Szablon może zawierać cały tekst, obrazy i tabele, które chcesz wyświetlić, wraz z regułami określającymi, kiedy wyświetlać nagłówki i stopki.

Dodatkowo szablony mogą zawierać wbudowane zmienne, takie jak numery stron. Lub niestandardowe zmienne szablonu, które mogą zawierać dowolny zwykły tekst. Nie jest możliwe przekazywanie kodu HTML przy użyciu niestandardowych zmiennych szablonu, jednak wszelkie znaki /n i /r zostaną przekonwertowane na podziały wierszy.

W poniższym przykładzie w tekście nagłówka została użyta zmienna niestandardowa, are {number} jest zmienną niestandardową.

Report number: {number}

Następnie możesz przekazać ten identyfikator szablonu do GrabzIt, aby dodać określony nagłówek do dowolnego dokumentu DOCX lub PDF. W poniższych przykładach powyższy nagłówek jest wyświetlany w każdym wygenerowanym dokumencie PDF, dla każdego obsługiwanego przez nas języka programowania. Jednak ten kod można łatwo dostosować, aby dodawać nagłówki i stopki również do dokumentów DOCX.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.TemplateId = "report";
options.MarginTop = 50;
options.MarginBottom = 50;
options.AddTemplateParameter("number", "12345");

grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Index");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setTemplateId("report");
options.setMarginTop(50);
options.setMarginBottom(50);
options.AddTemplateParameter("number", "12345");

grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").AddTemplateVariable("number", "12345").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", 
"mtop":50, 
"mbottom":50, 
"templateid":"report"}).Create();
</script>

Aby określić wiele zmiennych szablonu, po prostu oddziel każdą parę klucz-wartość znakiem a &.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"marginTop":50,"marginBottom":50,"templateId":"report",
"templateVariables":"number=12345"};

client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->marginTop(50);
$options->marginBottom(50);
$options->templateId("report");
$options->AddTemplateParameter("number","12345");

$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setMarginTop(50);
$options->setMarginBottom(50);
$options->setTemplateId("report");
$options->AddTemplateParameter("number","12345");

$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.marginTop = 50
options.marginBottom = 50
options.templateId = "report"
options.AddTemplateParameter("number","12345")

grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")

Pamiętaj, składając prośby, upewnij się cała kolekcja wartości parametrów są zakodowane w adresie URL. Pamiętaj, że każda nazwa i wartość POST również muszą być najpierw zakodowane w adresie URL. Aby określić wiele zmiennych szablonu, po prostu oddziel każdą parę klucz-wartość znakiem a &, a następnie kodowanie adresu URL tvars parametr.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&tvars=number%3D12345&mtop=50&mbottom=50&templateid=report&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.marginTop = 50
options.marginBottom = 50
options.templateId = "report"
options.add_template_parameter("number","12345")

grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

Nagłówek lub stopka nie pojawia się w pliku PDF

Podczas generowania dokumentów PDF należy upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie nagłówka lub stopki. Aby to zrobić, określ wystarczająco duży górny margines, aby pojawił się nagłówek i wystarczająco duży dolny margines, aby pojawiła się stopka. Uzyskanie odpowiedniego rozmiaru marginesu może wymagać prób i błędów.