Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak dodać zmienne do nazwy pliku zaplanowanego zadania?

Aby dodać zmienną do nazwy pliku, wystarczy dodać specjalne słowo kluczowe into imię. Zostanie to następnie zastąpione przez Narzędzie do zrzutów ekranu GrabzIt kiedy tworzony jest zrzut ekranu.

Istnieją dwie zmienne, których możesz obecnie użyć:

  • {GrabzIt_URL} - jest on zastępowany adresem URL wykonywanego zrzutu ekranu. Pamiętaj, że adres URL jest oczyszczany, dzięki czemu będzie działał jako nazwa pliku systemu Windows.
  • {GrabzIt_Timestamp_UTC+1} - jest ono zastępowane znacznikiem czasu reprezentującym bieżący czas. Wartość +1 oznacza przesunięcie w godzinach od czasu UTC i można je zmienić na inne przesunięcie, np. -5.

Na przykład możesz użyć tych zmiennych do tworzenia nazw plików, takich jak:

{GrabzIt_URL}.png
{GrabzIt_URL}_{GrabzIt_Timestamp_UTC-8}.docx
Taken_{GrabzIt_Timestamp_UTC-8}.pdf

Które po przetworzeniu mogą tworzyć nazwy plików takie jak:

http_www_example_com.png
http_www_example_com_7_15_2023_12_13_16_AM.docx
Taken_7_15_2023_12_13_16_AM.pdf