Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Jak działa archiwizacja internetowa?

Archiwizowanie stron internetowych

W przypadku narzędzia do zrzutów ekranu GrabzIt, w celu prowadzenia rejestru stron internetowych w czasie w celu ułatwienia działań, takich jak zgodność i weryfikacja stron internetowych, GrabzIt automatycznie tworzy kopie zapasowe twoich zdjęć into chmurze. Jednak zadania, które zostaną usunięte po zakończeniu, nie zostaną zarchiwizowane.

Ze względu na koszty tworzenia kopii zapasowych, zrzuty ekranów z różnych pakietów aktualizacji dla różnych okresów czasu.

Pakiet Czas archiwizacji
Darmowe Nie zarchiwizowane
Wejście Sześć miesięcy
profesjonalny Rok
biznes Dwa lata
Przedsiębiorstwo Trzy lata

Pamiętaj, że zawsze możesz pobrać wszystkie zarchiwizowane zrzuty jako plik ZIP. Aby to zrobić, wybierz przedział czasu, dla którego chcesz pobrać zrzuty Zarządzaj zaplanowanymi zadaniami strona. Następnie otwórz Zadanie, którym jesteś intzatrzymany i kliknij przycisk pobierania.

Dodatkowo podczas tworzenia Zaplanowanego Zadania możesz wybrać automatyczne eksportowanie swoich przechwyceń do pamięci zewnętrznej.