Narzędzia do przechwytywania i konwertowania Internetu

Wystąpił nieznany błąd sieci

Ten błąd zwykle występuje, gdy aplikacja nie może komunikować się z serwerami GrabzIt. Ten błąd może występować cały czas lub intnieoczekiwanie.

Niestety niewiele możemy zrobić z tego błędu z naszej strony. Jak zwykle błąd dotyczy zapór ogniowych, ustawień sieciowych lub operatora sieci.

Jednym ze sposobów identyfikacji problemu jest uruchomienie traceroute api.porism.com. Mamy nadzieję, że pokaże, w której części sieci wystąpił błąd żądania podczas próby komunikacji z serwerami GrabzIt. Poniżej znajduje się przykładowe polecenie traceroute w systemie Windows.

tracert api.porism.com